Kliknij na menu tabletu by zobaczyć funkcje systemu.